Kontakt

Pracownia Artystyczna

Artefacto

 

Szczepańcowa

ul.Jarzębinowa 1

38-457 Chorkówka

Krosno (k.Krosna)

woj.podkarpackie

 

mBIZNES konto

 

88 1140 2004 0000 3702 7618 6924

 

woj.podkarpackie

 

tel.:

600 273 093 - Oprawa obrazów i podobrazia malarskie

791 873 490 - Malarstwo

 

e-mail: artefacto@onet.pl