Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU

 

1.  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.artefacto.pl lub www.ram-art.pl,  określenie sposobu płatności i przesłanie zamówienia.


2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową  przy czym termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia należności za zakup produktów. 

3. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia. 

4. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu. 

5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą według kolejności złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Zamówienia (dokonanie zakupu gotowego produktu) są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku gdy obraz, podobrazia lub rama będą wykonywane pod indywidualne zamówienie, wówczas czas realizacji takiego zamówienia to ok. 1 do 2 tygodni.

 

6.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:  

mBIZNES konto

88 1140 2004 0000 3702 7618 6924

Pracownia Artystyczna ARTEFACTO

Szczepańcowa ul.Jarzębinowa 1

38-457 Chorkówka

 

 


7. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy klient źle wypełnił formularz zamówienia lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie próby oszustwa. 


8. Ceny podawane w www.artefacto.pl i www.ram-art.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

 

 

9.Obrazy, ramy, podobrazia malarskie itp. wysyłamy wyłącznie kurierem, w przypadku desek i innych mniejszych produktów możliwa jest także wysyłka listem poleconym.

Koszt wysyłki 25zł płatne przelewem oraz 30zł przesyłka pobraniowa płatna u kuriera przy odbiorze.

 

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do poinformowania o tym klientów w momencie zmiany cen przez Firmę Artefacto.

11. Firma na życzenie klienta wystawia rachunek na podstawie danych wpisanych w formularzu zakupu.

 

12. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki (podstawa prawna: art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).