Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU

 

1.  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.artefacto.pl lub www.ram-art.pl,  określenie sposobu płatności i przesłanie zamówienia.


2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową  przy czym termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia należności za zakup produktów. 

3. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia. 

4. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu. 

5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą według kolejności złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Zamówienia (dokonanie zakupu gotowego produktu) są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku gdy obraz, podobrazia lub rama będą wykonywane pod indywidualne zamówienie, wówczas czas realizacji takiego zamówienia to ok. 1 do 2 tygodni.

 

6.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:  

mBIZNES konto

88 1140 2004 0000 3702 7618 6924

Pracownia Artystyczna ARTEFACTO

Szczepańcowa ul.Jarzębinowa 1

38-457 Chorkówka

 

 


7. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy klient źle wypełnił formularz zamówienia lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie próby oszustwa. 


8. Ceny podawane w www.artefacto.pl i www.ram-art.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

 

 

9.Obrazy, ramy, podobrazia malarskie itp. wysyłamy wyłącznie kurierem, w przypadku mniejszych produktów możliwa jest także wysyłka listem poleconym.

Koszt wysyłki 25zł płatne przelewem oraz 30zł przesyłka pobraniowa płatna u kuriera przy odbiorze.

 

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do poinformowania o tym klientów w momencie zmiany cen przez Firmę Artefacto.

11. Firma na życzenie klienta wystawia rachunek na podstawie danych wpisanych w formularzu zakupu.

 

12. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki (podstawa prawna: art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (“GDPR”) w związku z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wchodzą w życie z dniem 25.05.2018, 
pragniemy poinformować, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Pracowania Artystyczna ARTEFACTO z siedzibą Szczepańcowa ul.Jarzębinowa 1, 38-457 Chorkówka 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe w następujących kategoriach i  celu, na podstawie  :
  • Jeśli jest Pan/Pani  PRACOWNIKIEM KONTRAHENTA Artefacto dane osobowe zwykłe; dane te są gromadzone w celu realizacji procesu ofertowania, zawierania umów i zamówień oraz realizacji kontraktów serwisowych tzw. usług.
  • Jeśli jest Pan/Pani  KONSUMENTEM dane osobowe zwykłe dotyczące danych konsumentów , osób fizycznych; dane te są zbierane w celu realizacji zamówień dla osób fizycznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane  osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, listownie lub e-mailowo patrz zakładka kontakt
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Bliższe informacje  wraz z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych  znajdują się na naszej stronie Internetowej w załączniku poniżej.